РАСПОРЕД МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

СУБОТА, 3. ЈУН 2023. ГОДИНЕ

10:00 сати      Матурски испит из српског језика и књижевности

учионица 11/2           одељења IV/1 и IV3

учионица 17/3           одељење IV/2

учионица 8/2             одељење IV/5

учионица 7/2             одељење IV/4

учионица 21/3           одељење IV/6

учионица 19/3            ванредни ученици               

ПОНЕДЕЉАК,  5. ЈУН 2023. год.

7:00 сати  каб. куварства                          завршни испит 3/9 и ванредни ученици, прва група

8:00 сати  каб. посластичарства               завршни испит 3/10,прва група

10:00 сати  каб. куварства                         завршни испит 3/9 и ванредни уч, друга група

11:00 сати  каб. посластичарства             завршни испит 3/10,друга група

13:00 сати  каб. куварства                         завршни испит 3/9 и ванредни уч, трећа група

13:00 сати      КОМПЕТЕНЦИЈА А: Организовање туристичког путовања и скупа

                        одељење IV/1

                        прва група – кабинет информатике 39/5

                        друга група – кабинет информатике 1/1

14:00 сати  каб. посластичарства             завршни испит 3/10, трећа група

17:00 сати  каб. куварства                         завршни испит 3/9 и ванредни ученици, четврта група

УТОРАК,  6. ЈУН 2023. год.

7:00 сати  каб.куварства                            куварство са практ.наставом 4/6, прва група

8:00 сати  каб.посластичарства                завршни испит 3/10, прва група

8:00 сати  каб.услуживања                        завршни испит 3/8, прва група

10:00 сати  каб.куварства                          куварство са практ.наставом 4/6, друга група

11:00 сати  каб.посластичарства              завршни испит 3/10, друга група

13:00 сати  каб.куварства                          куварство са практ.наставом 4/6, трећа група         

14:00 сати      КОМПЕТЕНЦИЈА А: Организовање туристичког путовања и скупа

                        одељење IV/2

                                                прва група – кабинет информатике 39/5

                                                друга група – кабинет информатике 1/1

14:00 сати  каб.услуживања                     завршни испит 3/8, друга група                   

14:00 сати  каб.посластичарства             завршни испит 3/10, трећа група                          

16:00 сати  каб.куварства                        куварство са практ.наставом 4/6, четврта група

СРЕДА,  7. ЈУН 2023.год.

8:00 сати  каб.услуживања                       услуживање са практ. наставом 4/4, прва група

8:00 сати  каб. посластичарства               завршни испит 3/10, прва група

11:00 сати  каб. посластичарства             завршни испит 3/10, друга група

14:00 сати  каб.услуживања            услуживање са практ. наставом 4/4, друга група 

14:00 сати  каб.посластичарства              завршни испит 3/10, трећа група                                

ЧЕТВРТАК,  8. ЈУН 2023.год.                        

8:00 сати  каб.посластичарства               завршни испит 3/10, прва  група

8:00 сати  каб.услуживања                       услуживање са практ. наставом 4/5, прва група

11:00 сати  каб.посластичарства              завршни испит 3/10,друга  група     

11:00 сати                  ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА У ОКВИРУ МАТУРСКОГ ИСПИТА

Учионица 25/4    IV-1, прва група                                                                    

Учионица 26/4    IV-1, друга група                                                               

Учионица 11/2    IV-2 (цело одељење) и ванредни ученици

Учионица 22/4    IV-3, прва група

Учионица 24/4    IV-3, друга група

14:00 сати  каб.услуживања                      услуживање са практ. наставом 4/5, друга група

14:00 сати  каб.посластичарства              завршни испит 3/11, трећа  група              

ПЕТАК,  9. ЈУН 2023.год.

8:00 сати  каб.посластичарства                завршни испит 3/11,прва група   

11:00 сати  каб.посластичарства               завршни испит 3/11, друга група

13:15 сати      учионица 27/4                       уметничко обликовање, IV/6 и ванредни уч.

14:00 сати  каб.посластичарства              завршни испит 3/11,трећа група

14:00 сати      КОМПЕТЕНЦИЈА А: Организовање туристичког путовања и скупа

                                                одељење IV/3

                                                прва група – кабинет информатике 39/5

                                                друга група – кабинет информатике 1/1

ПОНЕДЕЉАК, 12. ЈУН 2023.год.

8:00 сати  каб.посластичарства              завршни испит 3/11, прва група                            

9:00 сати        учионица 11/2           КОМПЕТЕНЦИЈА Б: Обављање рецепцијских послова, одељење IV/1

11:00 сати  каб.посластичарства              завршни испит 3/11, друга група                                    

12:00 сати      учионица 11/2           КОМПЕТЕНЦИЈА Б: Обављање рецепцијских послова, одељење IV/2         

13:15 сати      учионица 17/3                       ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА                           

14:00 сати  каб.посластичарства              завршни испит 3/11,трећа група

15:00 сати      учионица 11/2           КОМПЕТЕНЦИЈА Б: Обављање рецепцијских послова, одељење IV/3

15:50 сати      учионица 25/4                       МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

УТОРАК, 13. ЈУН 2023.год.

8:00 сати  каб.посластичарства                завршни испит 3/11, прва група

11:00 сати  каб. посластичарства             завршни испит, ванредни ученици, 1. група

11:30 сати      учионица 25/4                       ОСНОВИ КУВАРСТВА

14:00 сати      учионица 7/2                         Енглески језик, IV/4

15:30 сати      учионица 7/2                         Енглески језик, IV/5

14:30 сати  каб. посластичарства             завршни испит, ванредни ученици, 2. група

СРЕДА, 14. ЈУН 2023. ГОДИНЕ

11:30 сати      учионица 17/3                       НАУКА О ИСХРАНИ

Напомена:

а) Практични део завршног-матурског испита ученици обављају у кабинетима струке у прописаној комплетној униформи за предмет који изучавају;

б) Лични изглед ученика као и понашање на испиту мора бити у складу са Правилником о понашању ученика у Угоститељско-туристичкој школи;