Распоред припремне наставе за разредне испите у јунском испитном року школске 2022/2023. године

Руски језик – наставник Виолета Андрејевић

 22.6.2023. у 10:00;   учионица  19/3

Агенцијско и хотелијерско пословање - наставник Јована Ђокић

22.6.2023; 10:00; учионица 4/1
26.6.2023.; 10 :00; учионица 4/1
28.6.2023.; 09:00; учионица 4/1

Социологија - наставник Марина Булатовић Стефановић

23.6.2023; 10:00; учионица 17/3
26.6.2023.; 09:30: учионица 17/3

Економика туристичких и угоститељских предузећа – наставник Никола Миздрак

26.6.2023.; 09:00; учионица 19/3
27.6.2023. 09:00; учионица 19/3

Основе туризма и угоститељства – наставник Никола Миздрак

26.6.2023. 12:00 учинионица 19/3
27.6.2023. 11:15 учинионица 19/3

Куварство са практичном наставом - наставници Дарко Драгичевић и Јелена Аранђеловић

26.6.2023. 11:30 кабинет куварства
27.6.2023. 11:30 кабинет куварства
28.6.2023. 11:30 кабинет куварства

Куварство - наставник Жарко Станковић

26.6.2023. 08:00 кабинет куварства
27.6.2023. 08:00 кабинет куварства
28.6.2023. 08:00 кабинет куварства
29.6.2023. 08:00 кабинет куварства
30.6.2023. 08:00 кабинет куварства

Услуживање – наставник Владан Папић

26.6.2023. 08:00  кабинет услуживања
27.6.2023. 08:00  кабинет услуживања
28.6.2023. 08:00  кабинет услуживања

Српски језик и књижевност – наставник Јелена Бјековић

23.6.2023. 09:00; учионица 19/3

26.6.2023. 09:00; учионица 19/3

27.6.2023. 10:00; учионица 19/3

Познавање робе – наставник Снежана Дејановић

23.6.2023. 08:00 учинионица 17/3
26.6.2023. 08:00 учинионица 17/3

Математика - наставник Драгана Бјелић

22.6.2023.  14:00; учионица  19/3

26.6.2023.  14:00; учионица  19/3

Физико васпитање – наставник Ђорђе Илић

26.6.2023. 09:00; учионица 8/2

Немачки језик – наставник Анкица Петровић

22.6.2023. 08:00; учионица 19/3
26.6.2023. 11:00; учионица 19/3

Историја – наставник Владимир Симић

26.6.2023. 08:00 учионица 9/2
27.6.2023. 09:00 учионица 9/2