Распоред полагања разредних испита у јунском испитном року школске 2022/2023. године

ПОНЕДЕЉАК, 26. 6. 2023. ГОДИНЕ

12:00 сати, учионица 7/2                   РУСКИ ЈЕЗИК (писмени део испита)                                                          

УТОРАК, 27. 6. 2023. ГОДИНЕ

09:00 сати, учионица 7/2                   ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК (писмени део испита)                                                                              

10:00 сати, учионица 7/2                   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (писмени део испита)

13:00 сати, учионица 8/2                   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ                   

СРЕДА, 28. 6. 2023. ГОДИНЕ

09:00 сати, учионица 7/2                   НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК (писмени део испита)

09:00 сати, учионица 10/2                 ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК (усмени део испита)     

11:00 сати, учионица 8/2                   СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (писмени део испита)

12:00 сати, учионица 8/2                   ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

12:30 сати, учионица 10/2                 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (усмени део испита)

ЧЕТВРТАК, 29. 6. 2023. ГОДИНЕ

08:00 сати, кабинет куварства           КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (одељење 3/7)

09:00 сати, учионица 8/2                   НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК (усмени део испита)

09:00 сати, кабинет услуживања       УСЛУЖИВАЊЕ (одељења 3/5, 1/8, 2/8)                                                           

09:00 сати, кабинет куварства          КУВАРСТВО (одељење 1/9, 1/11)

10:00  сати, учионица 19/3                ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

                                                            ЕКОНОМИКА ТУРИСТ. И УГОСТ. ПРЕДУЗЕЋА

11:00 сати, учионица 8/2                   РУСКИ ЈЕЗИК (усмени део испита)

11: 30 сати, учионица 19/3                АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ                                                          

12:00 сати, учионица 8/2                   СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (усмени део испита)

ПЕТАК, 30.6. 2023. ГОДИНЕ

09:00 сати, учионица 17/3                 ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

11:30 сати, учионица 17/3                 ИСТОРИЈА

ПОНЕДЕЉАК, 3. 7. 2023. ГОДИНЕ

13:00 сати, учионица 17/3                 МАТЕМАТИКА (писмени део испита)

УТОРАК, 4. 7. 2023. ГОДИНЕ

11:00 сати, учионица 17/3                 СОЦИОЛОГИЈА

                                                            УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

СРЕДА, 5. 7. 2023. ГОДИНЕ

9:00 сати, учионица 17/3                   МАТЕМАТИКА (усмени део испита)                                                           

09:00 сати, учионица 8/2                   ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

 

У Београду, 23. јуна 2023. године