УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Поштовани родитељи и будући ученици Угоститељско-туристичке школе,

Упис ученика и ученица у први разред средње Угоститељско-туристичке школе може се обавити електронски или лично у просторијама школе 3. и 4. јула 2023. године у периоду од 8 до 15 часова.

Угоститељско-туристичка школа налази се у Југ Богдановој 28 и до школе можете доћи аутобусима 15, 16, 27Е, 35, 52, 53, 56, 60, 65, 67, 68, 71, 72, 75, 77, 84, 95, 704, 706, 707 и ЕКО 1.

Документа која се прилажу приликом уписа су:

  • пријава за упис
  • извод из Матичне књиге рођених;
  • лекарско уверење;
  • сведочанство о завршеној основној школи;
  • уверење о положеном завршном испиту.

ПОСЕБНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ

Ученици и ученице који се уписују у први разред Угоститељско-туристичке школе приликом уписа морају да доставе лекарско уверење у коме је јасно назначено да испуњавају посебне здравствене услове за одговарајући образовни профил. Посебни здравствени услови наведени су у Конкурсу за упис ученика у први разред средље школе у Републици Србији за школску 2023/2024. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе (стр. 21-28).

Посебни здравствени услови за упис у први разред по образовним профилима су:
1. Посластичар: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-м1-м2-м3
2. Туристички техничар: а0-а7-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-ј0
3 Конобар: а0-б0-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-ј0
4. Кувар: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-м1-м2-м3
5. Кулинарски техничар: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-м1-м2-м3
6. Хотелијерско-ресторатерски техничар: а0-б0-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-ј0

ДОБРО ДОШЛИ!