Информације у вези са униформама и почетком школске 2023/2024. године

Школска 2023/2024. година почиње у ПЕТАК 1. септембра 2023. године са почетком наставе у 08.00 сати  (смена А).

Спискови ученика првог разреда по одељењима и образовним профилима биће истакнути на сајту школе као и у просторији на улазу у школу.

Ученици уписани у први разред Угоститељско-туристичке школе ОБАВЕЗНИ су да имају одговарајуће радне униформе за занимање које изучавају. Због једнобразности радне униформе набављају се преко школе.

ТЕРМИН И МЕСТО ЗА УЗИМАЊЕ МЕРА И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА  УПЛАТОМ ПРВЕ РАТЕ ЗА РАДНЕ УНИФОРМЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ ШКОЛЕ.

Ученици носе униформе од првог дана кабинетске и практичне наставе.

УПРАВА ШКОЛЕ ВАМ ЖЕЛИ ДОБРОДОШЛИЦУ И СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ !!!