ДОПУЊЕНО ! НОВО! УНИФОРМЕ! Термин и место за узимање мера и иинформације у вези са уплатом прве рате

Обавештење за родитеље и ученике уписане у први разред школске 2023/2024. године образовни профили: конобар и хотелијерско-ресторатерски техничар, као и за ученике будућег трећег разреда образовних профила конобар и угоститељски техничар

Образовни профили: конобар, хотелијерско-ресторатерски техничар и угоститељски техничар

Ученици уписани у први разред Угоститељско-туристичке школе обавезни су да имају одговарајуће  радне униформе  за  занимање  које  изучавају.

Радне униформе набављају се преко школе због једнобразности.

Цена униформе за образовне профиле хотелијерско-ресторатерски техничар, конобар и угоститељски техничар је:

за ученике: тегет прслук и панталоне, бела кошуља и лептир машна: 7.500,00 динара

за ученице: тегет прслук и панталоне, бела кошуља и ешарпа: 7.440,00 динара.

Радне униформе шију се по мери ученика и плаћају се у две рате.

Узимање мера и уплата прве рате (50% од пуне цене) обављаће се у просторијама фирме ''Bramy'' д.о.о.  улица Макензијева 28 (изнад Славије, број телефона 244 28 28).

Термин узимања мера је од 1. августа 2023. године у периоду од  09.00 до 17.00 часова.

Ученици трећег разреда образовног профила угоститељски техничар и конобар такође могу да дају мере за нове униформе у истим терминима. Ученици будућег четвртог разреда могу дати мере уколико желе да обнове униформе (оштећене или неодговарајуће величине).

Образовни профили: кувар, кулинарски техничар и посластичар

Информација  о термину узимања мера и цени униформе за ученике уписани у први разред школске 2023/2024. године образовних профила: кулинарски техничар, кувар и посластичар биће накнадно објављена на сајту школе.                                                             

У Београду,  31.7. 2023. године.                   Организатор практичне наставе и вежби, Ацо Новески

 

ДОПУНА:

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Информације  о термину узимања мера и цени униформе за ученике уписане у први разред школске 2023/2024. године образовни профил  туристички техничар, биће објављене у септембру месецу на сајту школе.

 

08.08.2023.                                                              Организатор практичне наставе и вежби, Ацо Новески