Распоред припремне наставе - августовски испитни рок

ЧЕТВРТАК, 17. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

 

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Наставник

Куварство

2/9 и 2/10

09:00 – 12:00 сати

кабинет куварства

Александар Лазаревић

Математика

3/4, 3/6, 3/7

12:00 сати

17/3

Драгана Бјелић

Економика туристичких и угоститељских предузећа

други разред

08:00 сати

19/3

Никола Миздрак

Основе туризма и угоститељства

1/7

10:15 сати

19/3

Никола Миздрак

 

ПЕТАК, 18. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

 

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Наставник

Математика

3/4, 3/6, 3/7

12:00 сати

17/3

Драгана Бјелић

Куварство

2/9 и 2/10

09:00 – 12:00 сати

кабинет куварства

Александар Лазаревић

Руски језик

2/8, 4/2

11:00 сати

17/3

Виолета Андрејевић

Економика туристичких и угоститељских предузећа

други разред

08:00 сати

19/3

Никола Миздрак

Основе туризма и угоститељства

1/7

11:00 сати

19/3

Никола Миздрак

 

ПОНЕДЕЉАК, 21. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

 

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Наставник

Руски језик

први разред

11:00 сати

7/2

Гордана Ђорђевић

Немачки језик

први и други разред

11:00 сати

8/2

Анкица Петровић

Познавање робе

3/4

11:00 сати

17/3

Снежана Дејановић

Основе туризма и угоститељства

1/7

12:00 сати

19/3

Никола Миздрак

Физичко васпитање

1/11

13:30

20/3

Ђорђе Илић

Руски језик

2/8, 4/2

11:30 сати

17/3

Виолета Андрејевић

Агенцијско и хотелијерско пословање

2/1

12:00 сати

Кабинет за АХП (2/1)

Јована Ђокић

Куварство са практичном наставом

3/7

11:00 сати

Кабинет куварства

Дарко Драгичевић

Услуживање 1/4 12:00 Кабинет услуживања Владимир Ковачевић

 

УТОРАК, 22. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

 

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Наставник

Екологија и заштита животне средине

1/7

10:00 сати

17/3

Снежана Петруновић

Српски језик и књижевност

1/4

10:00 сати

21/3

Владимир Каламанда

Услуживање

2/8,

09:00 сати

Кабинет услуживања

Владан Папић

Услуживање са практичном наставом

3/4

09:00 сати

Кабинет услуживања

Васкрсије Јовичић

Услуживање 1/4 12:00 Кабинет услуживања Владимир Ковачевић

Француски језик

3/4

12:30

7/2

Љиљана Михаиловић

Агенцијско и хотелијерско пословање

2/1

10:00 сати

Кабинет за АХП (2/1)

Јована Ђокић

Куварство са практичном наставом

3/7

11:00 сати

Кабинет куварства

Дарко Драгичевић

 

СРЕДА, 22. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

 

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Наставник

Агенцијско и хотелијерско пословање

2/1

10:00 сати

Кабинет за АХП (2/1)

Јована Ђокић

Куварство са практичном наставом

3/7

11:00 сати

Кабинет куварства

Дарко Драгичевић