Распоред полагања поправних испита за редовне ученике у августовском испитном року школске 2022/2023. године

ПОНДЕЉАК, 21. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Математика – писмени део испита

3/7

13:30 сати

21/3

 

УТОРАК, 22. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Математика – усмени део испита

3/7

12:00 сати

21/3

Немачки језик – писмени део испита

1/4, 2/8, 4/2

09:00 сати

7/2

Руски језик – писмени део испита

1/8, 4/2

09:00 сати

8/2

Основе туризма и угоститељства

1/7

08:00 сати

17/3

Економика туристичких и угоститељских предузећа

2/8, 2/9, 2/10

08:30

17/3

Физичко васпитање

 

10:00

17/3

 

СРЕДА, 23. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Немачки језик – усмени део испита

1/4, 2/8, 4/2

09:00 сати

7/2

Руски језик – усмени део испита

1/8, 4/2

09:00 сати

8/2

Екологија и заштита животне средине

1/7

09:00 сати

17/3

 

ЧЕТВРТАК, 24. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Српски језик и књижевност – писмени део испита

¼

09: 00 сати

17/3

Математика – писмени део испита

3/4, 3/6

10:00 сати

21/3

Куварство

Куварство са практичном наставом

2/9, 2/10

3/7

08:00 сати

Кабинет куварства

Агенцијско и хотелијерско пословање

2/1

10:00 сати

2/1 (кабинет за АХП)

 

ПЕТАК, 25. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Српски језик и књижевност – усмени део испита

1/4

09: 00 сати

17/3

Математика – усмени део испита

3/4, 3/6

10:00 сати

21/3

 

ПОНЕДЕЉАК, 28. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Француски језик – писмени део испита

3/4

10:00 сати

7/2

Услуживање

1/4, 1/8, 2/8

10:00 сати

Кабинет услуживања

 

УТОРАК, 29. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

 

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Француски језик – усмени део испита

3/4

10:00 сати

7/2

У Београду, 18. 8. 2023. године