Распоред полагања испита за ванредне ученике у августовском испитном року школске 2022/2023. године

ПОНЕДЕЉАК 21.08.2023.ГОДИНЕ

Писмени испити

9:00 учионица 3/1        МАТЕМАТИКА

12:00 учионица 19/3    ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

12:00 учионица 19/3    РУСКИ ЈЕЗИК

12:00  учионица 19/3   ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

12:00  учионица 19/3   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Усмени испити

11:00  кабинет услуж.    ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

                                              УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

                                              БАРСКО ПОСЛОВАЊЕ

13:00  учионица 8/2       СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

                                              УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

                                              ФИЛОЗОФИЈА 

                                              ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

13:00  учионица 19/3     ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                              ХЕМИЈА

                                              ФИЗИКА

УТОРАК 22.08.2023.ГОДИНЕ. ГОДИНЕ

Писмени испити

9:00  учионица  17/3     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Усмени испити

10:00 учионица 17/3     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

10:00 учионица 17/3     РУСКИ ЈЕЗИК

10:00  учионица 17/3    ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

10:00  учионица 17/3    НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

9:00     учионица 3/1    АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ                           

                                           МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

                                           ХОТЕЛИЈЕРСТВО

                                           ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                           ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

                                           ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

                                           ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТИТЕЉСТВА

.                                          ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА

9:00  каб. куварства    КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ за 1. разред

                                          ОСНОВЕ КУВАРСТВА И ПОСЛАСТИЧАРСТВА за 2. разред

9:30 каб. куварства     КУВАРСТВО      3. разред (смер кувар)

                                          КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ за 4. разред (смер КТ)

СРЕДА 23.08.2023.ГОДИНЕ ГОДИНЕ

Усмени испит

10:00  учионица  17/3          СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

10:00  учионица 17/3           МАТЕМАТИКА 

10:00   учионица 19/3          БИОЛОГИЈА

                                                    ИСХРАНА

                                                    ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

                                                    ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

                                                    ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ          

10:00  учионица 19/3            МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

11:00 каб.послатичарства  ПОСЛАСТИЧАРСТВО

ЧЕТВРТАК 24.08.2023.ГОДИНЕ. ГОДИНЕ

Усмени испити

9:00  каб. куварства   КУВАРСТВО за 1 разред (смер кувар)

10:00 каб. куварства  КУВАРСТВО   за 2 разред (смер кувар)

                                          КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ за 2. и 3. разред (смер КТ)

13:00  учионица 4/1    ГЕОГРАФИЈА

                                          ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА  

                                          ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

13:00   кабинет 39/5    РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

                                          ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

13:00   кабинет 39/5    ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ПЕТАК 25.08.2023. ГОДИНЕ

Усмени испити

10:00  учионица 3/1    ЛИКОВНА КУЛТУРА

                                          УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

10:00  учионица 3/1    ИСТОРИЈА

                                          ВЕРСКА НАСТАВА

                                          ПСИХОЛОГИЈА

                                          ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

НАПОМЕНА: Први члан комисије је испитивач, други члан је председник комисије, а трећи је стални члан.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Приликом присупања испиту кандидати морају показати идентификациону картицу, личну карту или пасош. Кандидати који немају ниједан од наведених докумената не могу приступити испиту. На испите који се одржавају у кабинетима куварства, посластичарства и услуживања кандидати су дужни да дођу  у прописаној униформи.

ОБАВЕШТЕЊЕ

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА.