Распоред полагања матурских и завршних испита за редовне и ванредне ученике у августовском испитном року школске 2022/2023. године

ЧЕТВРТАК, 24. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Комбиновани тест за проверу стручно теоријских знања у оквиру матурског испита

4/1, 4/2

10: 00 сати

17/3

 

ПЕТАК, 25. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Српски језик и књижевност

4/1, 4/2,

4/4, 4/5,

ванредни ученици

08: 00 сати

19/3

 

 

ПОНДЕЉАК, 28. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Компетенција А

4/1, 4/2

 

12:00 сати

2/1 (кабинет за АХП )

Уметничко обликовање

 

ванредни ученици

09:00 сати

3/1

Наука о исхрани

ванредни ученици

09:00 сати

8/2

Енглески језик

ванредни ученици

4/5

09:00 сати

9/2

 

УТОРАК, 29. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Компетенција Б

4/1, 4/2

 

12:00 сати

39/5

кабинет информатике

Услуживање

Услуживање са практичном наставом

3/8, 4/4, 4/5,

ванредни ученици

09:00 сати

кабинет услуживања

 

 

СРЕДА, 30. АВГУСТ 2023. ГОДИНЕ

Наставни предмет

Одељење

Време

Учионица

Куварство

Куварство са практичном наставом

Основе куварства

ванредни ученици,

 

4/5

09:00 сати

кабинет куварства

Посластичарство

ванредни ученици

09:00 сати

кабинет посластичарства

У Београду, 23.08. 2023.  године