Распоред практичне наставе, наставе у блоку, професионалне праксе (пп) и феријалне праксе (фп) за школску 2023/2024. годину

        

Наставна

недеља

Смена

Термин обављања наставе у блоку

 Конобар

Угостит. техничар

Хотелијерско-ресторатерски

 техничар

 

фп

 

Кувар

Кулинарски техничар

 

 

 

 

Посластичар

 

 

 

 

Туристичко-

хотелијерски

    техничар

          ТТ.

 

пп.

 

пп

 

пп

 

пп

 1.  

А

1.9.2023.

    Недеља без наставе у блоку

 

 1.  

Б

4.9 – 8.9.2023.

4/4

 

4/6; 3/9

 

 

 

4/1

 

 1.  

А

11.9 – 15.9.2023.

4/5

 

4/7; 310

 

 

 

4/2

 

 1.  

Б

18.9 – 22.9.2023.

3/4

 

3/6; 3/12

 

3/12

 

4/3

 

 1.  

А

25.9 – 29.9.2023.

3/5

 

3/7

 

 

 

1/1; 3/1

 

 1.  

Б

2.10 – 6.10.2023.

3/8

 

2/6

 

2/10

 

1/2; 3/2

 

 1.  

А

 9.10 – 13.10.2023.

2/8

 

2/7

 

 

 

1/3; 3/3

 

 1.  

Б

16.10 –20.10.2023.

2/4

 

4/6; 3/9

 

 

 

2/1

 

 1.  

А

23.10 –27.10.2023.

2/5

 

2/11; 4/7

 

2/11

 

2/2

 

 1.  

Б

30.10 –  3.11.2023.

3/4

 

 3/6

 

3/11

 

2/3

 

 1.  

А

6.11–  7.11.2023.

                                               Недеља без наставе у блоку

 1.  

Б

13.11 –17.11.2023.

3/5

 

 3/7

1/6

 

 

1/1; 2/1

3/1

 1.  

А

20.11 –24.11.2023.

1/4;  4/4

 

1/7; 3/10

 

1/12

 

1/2; 2/2

3/2

 1.  

Б

27.11 – 1.12.2023.

         1/5;  4/5

 

1/6; 3/12

 

3/12

 

1/3; 2/3

3/3

 1.  

А

4.12 – 8.12.2023.

3/8

2/4

 1/10; 2/6

 

2/10

 

3/1; 4/1

 

 1.  

Б

11.12 –15.12.2023.

1/8; 2/8

 

 4/6

1/7

3/11

 

3/2; 4/2

 

 1.  

А

18.12 –22.12.2023.

2/4

2/5

2/11; 4/7

 

2/11

 

3/3; 4/3

 

 1.  

Б

25.12 –29.12.2023.

                                               Недеља без наставе у блоку

 

 

 

  3.1 – 19.1.2024.

 

З и м с к и   р а с п у с т

 

 

 

19.

Б

22.1 – 26.1.2024.

2/5

 

1/11*; 3/9

 

 

 

2/1; 4/1

 

20.

А

   29.1 –  2.2.2024.

4/4

1/4

2/7; 3/10

 

 

 

2/2; 4/2

 

21.

Б

5.2 –  9.2.2024.

1/9*; 4/5

 

2/9; 312

 

3/12

 

2/3; 4/3

 

22.

А

12.2 – 14.2.2024.

 

Недеља без наставе у блоку

 

23.

Б

19.2 – 23.2.2024.

3/8

1/5

1/6

2/6

 

 

1/1; 3/1

 

24.

А

   26.2 –  1.3.2024.

3/4

 

1/7; 3/6

 

3/11

 

1/2; 3/2

 

25.

Б

4.3 –  8.3.2024.

3/5

 

3/7

2/11

 

2/11

1/3; 3/3

 

26.

А

11.3 – 15.3.2024.

            4/4

 

1/11*; 4/6

2/11

 

2/11

 4/1

3/1

27.

Б

 18. 3 – 22.3.2024.

4/5

1/9*

4/7

 

2/10

 

 4/2

3/2

28.

А

25.3 – 29.3.2024.

3/8

 

1/10; 2/6

 

 

 

4/3

3/3

29.

Б

1.4 –  5.4.2024.

2/4

 

3/9; 2/7

 

3/11

 

2/1

1/1

30.

А

 8.4 – 12.4.2024.

2/5

 

2/9; 2/11

 

2/11

 

2/2

1/2

31.

Б

15.4 – 19.4.2024.

1/4; 4/4

 

3/10; 4/6

 

 

1/12

2/3

1/3

32.

А

22.4 – 26.4.2024.

          1/5;  4/5

 

   3/12; 4/7

 

     3/12

 

         3/1

 

 

Б

   29.4 – 3.5.2024.

 

П р о л е ћ н и    р а с п у с т

 

 

33.

А

7.5 – 10.5.2024.

 

Недеља без наставе у блоку

 

 

 

34.

Б

13.5 – 17.5.2024.

2/8

 

1/6; 2/9

 

 

2/12

3/2

 

35.

А

20.5 – 24.5.2024.

1/8;  2/4

 

   1/7; 3/6

1/11*

 

 

3/3

 

36.

Б

27.5 – 31.5.2024.

1/9*;  2/5

 

  3/7

2/7

1/12

 

 

2/1

37.

А

3.6 –7.6.2024.

1/4

2/8

  2/6

2/9

 

2/10

 

2/2

38.

Б

10.6 – 14.6.2024.

1/5

2/8

  2/7

2/9

 

2/10

 

2/3

39.

А

17.6 – 21.6.2024.

 

1/8

 

1/10

        Недеља без наставе у блоку

 

 

од 26.6-18.8. 2024.

 

3/4;3/5

 

3/6;3/7

 

                                             

Распоред важи од  1.09.2023. године                   Организатори практичне наставе и вежби