Недељни распоред практичне наставе по данима за школску 2023/2024. годину

                                         I полугодиште            Школска 2023/2024. година

Наставни дан

Конобар

Угоститељски техничар

Хотелско-рестор.

техничар

 

Кувар

Кулинарски техничар

 

Посластичар

 

 Турист-хотел.

      техничар

  Туристички

      техничар

Понедељак

2/4

 3/6

2/10

3/1

Уторак

2/5

2/9; 2/11; 4/7

2/11

3/2; 4/2

Среда

2/8; 4/4

3/9; 2/6

/

3/3; 4/3

Четвртак

3/8; 4/5; 1/9*

1/11*; 3/12; 4/6

3/12

2/1

Петак

          1/8; 3/8

            3/10

3/11

2/2

Субота

3/4

                 3/7

           /

2/3

Недеља

3/5

                 2/7

           /

           4/1

II полугодиште

Наставни дан

Конобар

Угоститељски техничар

Хотелско-рестор.

техничар

 

Кувар

Кулинарски техничар

 

Посластичар

 

 Турист-хотел.

      техничар

  Туристички

      техничар

Понедељак

3/4

 2/7; 3/6

2/10

  4/1

Уторак

3/5

            2/11; 4/7

2/11

3/2; 4/2

Среда

2/8; 4/4

 3/9

/

3/3; 4/3

Четвртак

3/8; 4/5; 1/9*

1/11*; 3/12; 4/6

3/12

2/1

Петак

          1/8; 3/8

3/7; 3/10

3/11

2/3

Субота

2/4

               2/9

           /

2/2

Недеља

2/5

 2/6

           /

3/1

II полугодиште   (без завршних разреда  од  31.05.2024.)

Наставни дан

Конобар

Угоститељски техничар

ХРТ

             Кувар

Кулинарски техничар

 

Посластичар

 

ТХТ

ТТ

Понедељак

 блок н.+  

блок н.+ пп;

2/10+пп.

3/1

Уторак

 блок н.+ пп

   2/11 блок н.+ пп.

2/11+пп.

3/2

Среда

 блок н.+ пп; 2/8

 блок н.+ пп

пп.

3/3

Четвртак

 блок н.+ пп; 1/9*

блок н.+ пп; 1/11*

пп.

2/1

Петак

1/8

 блок н.+ пп.

           пп.

2/3

Субота

 2/4

               2/9

/

2/2

Недеља

 2/5

2/6

/

/

          *дуално образовање

Распоред важи од 1.09.2023. године                                                 Организатори практичне наставе и вежби

                                                                                                                        Ацо  Новески и Јово  Вујковић