Распоред полагања испита за ванредне ученике - новембарски испитни рок школске 2023/2024. године

ПОНЕДЕЉАК, 20.11.2023. ГОДИНЕ

Усмени испити
14:00 сати учионица 25/4  ГЕОГРАФИЈА
                                       ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРЕ

                                       ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
                                       ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
                                       ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА
СРЕДА, 22.11.2023. ГОДИНЕ
Усмени испити

10:00 сати учионица 8/2    ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

                                        ФИЛОЗОФИЈА
                                        УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

                                       СОЦИОЛОГИЈА

                                      СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

12:00 сати учионица 8/2  ВЕРСКА НАСТАВА
14:00 сати учионица 8/2  АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ
                                      ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
                                      ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
                                      МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
                                      МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ
                                      ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
                                      ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
                                      ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
                                      ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА

                                     ПРЕДУЗЕТНИШТВО
                                    ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
                                    ХОТЕЛИЈЕРСТВО

15:00 сати каб.куварства  КУВАРСТВО( ПРВИ РАЗРЕД)
                                       КУВАРСТВО( ДРУГИ РАЗРЕД)

                                       КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (ТРЕЋИ РАЗРЕД)

                                      НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ
                                      ПУТЕВИ ХРАНЕ
                                      ОСНОВИ КУВАРСТВА

ЧЕТВРТАК 23.11.2023.ГОДИНЕ

Усмени испити
12:00 сати учионица 10/2  БИОЛОГИЈА

                                        ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВ. СРЕД.
                                        ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
                                        ХИГИЈЕНА
                                        ИСХРАНА
                                        НАУКА О ИСХРАНИ
ПЕТАК 24.11.2023.ГОДИНЕ
Усмени испити
9:00 сати учионица 10/2    МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
                                        ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
12:00 сати учионица 39/5  РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

13:15 сати учионица 25/4  ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА
                                        ПСИХОЛОГИЈА
                                        ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ
13:00 сати учионица 27/4  ИСТОРИЈА

15:00 сати каб.услуживања ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА
                                           СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ
                                           ОСНОВИ УСЛУЖИВАЊА
                                           УСЛУЖИВАЊЕ
                                           УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ
ПОНЕДЕЉАК, 27.11. 2023. ГОДИНЕ

Писмени испит
8:00 сати учионица 8/2          НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

9:00 сати учионица 8/2          РУСКИ ЈЕЗИК
12:30 сати учионица 8/2        ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

14:00 сати учионица 8/2        ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

УТОРАК, 28.11. 2023. ГОДИНЕ

Усмени испити
11:00 сати учионица 8/2         ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

12:00 сати учионица 12/2       НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
13:00 сати учионица 8/2         РУСКИ ЈЕЗИК
14:00 сати учионица 9/2        ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

СРЕДА, 29.12.2023. ГОДИНЕ

Усмени испити

12:00 сати учионица 12/2       ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

                                             ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
                                             ХЕМИЈА

14:00 сати учионица 9/2        ФИЗИКА

15:35 сати учионица 23/4      ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Писмени испит

16:00 сати учионица 9/2        СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ЧЕТВРТАК 30.11.2023. ГОДИНЕ

Усмени испити

11:40 сати учионица 12/2       СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Писмени испит

13:00 сати учионица 12/2       МАТЕМАТИКА

ПЕТАК 1.12.2023. ГОДИНЕ
Усмени испити
12:30 сати учионица 12/2       МАТЕМАТИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ:
УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА. УЧЕНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА НА ИСПИТЕ ИЗ ПРЕДМЕТА СТРУКЕ ДОЂУ У ПРОПИСАНОЈ УНИФОРМИ.
У Београду 15.11.2023. године

ДИРЕКТОР
Игор Гвозден