Распоред полагања испита за ванредне ученике у јануарском испитном року школске 2023/2024. године

ПОНЕДЕЉАК 22.01.2024. ГОДИНЕ

Писмени испити

12:30 учионица 3/1    МАТЕМАТИКА

УТОРАК 23.01.2024.ГОДИНЕ

Писмени испити

15:45  учионица 7/2    РУСКИ ЈЕЗИК

14:00  учионица 7/2    ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

15:45 учионица 7/2     НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Усмени испити

13:15  учионица 3/1    ГЕОГРАФИЈА

                                   ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

                                   ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА 

                                    ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ     

СРЕДА 24.01.2024. ГОДИНЕ

Усмени испити     

12:30  учионица 3/1     ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                    ХЕМИЈА

                                    ФИЗИКА          

14:00  учионица 7/2     МАТЕМАТИКА 

16:00  учионица 7/2     СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

                                     УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

                                     ФИЛОЗОФИЈА 

                                     ЛОГИКА СА ЕТИКОМ 

                                     ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ЧЕТВРТАК 25.01.2024.ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00 учионица 7/2      РУСКИ ЈЕЗИК

14:00 учионица 7/2      НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

14:00  учионица  7/2    ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

ПЕТАК 26.01.2024. ГОДИНЕ

Писмени испити

12:30  учионица 9 /2     ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

15:00  учионица  7/2     СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ПОНЕДЕЉАК 29.01.2024. ГОДИНЕ

Усмени испити

 11:30  учионица 25/4     АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ                                  

                                       МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ  

                                       МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТ.

                                       ХОТЕЛИЈЕРСТВО  

                                       ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                       ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

                                       ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА

                                       ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

                                       ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА          

                                       ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА

12:30  учионица  8/2       ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

УТОРАК 30.01.2024. ГОДИНЕ

Усмени испити

10:00   учионица  8/2      ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

                                       ИСХРАНА

                                       НАУКА О ИСХРАНИ 

                                       ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

                                       ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

СРЕДА 31.01.2024. ГОДИНЕ

Усмени испити

9:00  каб. куварства       КУВАРСТВО (ПРВИ РАЗРЕД)

                                        КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (ПРВИ РАЗРЕД)  

10:00   каб. куварства     КУВАРСТВО (ДРУГИ, ТРЕЋИ РАЗРЕД И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ)

                                        КУВАРСТВО СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ (ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД)                                                                                                                      

12:00  учионица 8/2         ИСТОРИЈА

                                        ВЕРСКА НАСТАВА

ЧЕТВРТАК 01.02.2024. ГОДИНЕ

Усмени испит

13:30  учионица  8/2         СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВСНОСТ

ПЕТАК 02.02.2024. ГОДИНЕ

Усмени испити

 10:00  кабинет услуж.    ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

                                         УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

14:00   кабинет 39/5         РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

                                        ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА                                                      

14:00  учионица 7/2         МУЗИЧКА УМЕТНОСТ   

                                        ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

14:00  учионица 7/2         ЛИКОВНА КУЛТУРА

                                        УМЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

                                        ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

ВАЖНА НАПОМЕНА: Приликом присупања испиту кандидати морају показати идентификациону картицу, личну карту или пасош. Кандидати који немају ниједан од наведених докумената не могу приступити испиту. На испите који се одржавају у кабинетима куварства, посластичарства и услуживања кандидати су дужни да дођу  у прописаној униформи. Ученик који не приступи полагању писменог дела испита према утврђеном распореду, не може тај део накнадно полагати нити приступити полагању усменог дела испита.

У Београду, 17.01. 2023.  године                                          

Директор школе

Игор Гвозден