Распоред полагања испита за ванредне ученике у мајском испитном року школске 2023/2024. године

ПОНЕДЕЉАК 13.05.2024. ГОДИНЕ

Писмени испити

13:00  учионица 25/4  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Усмени испит

15:40  учионица 6/1   ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

                                   ХЕМИЈА

                                   ФИЗИКА

УТОРАК 14.05.2024.ГОДИНЕ

Писмени испити

14:45 учионица 6/1  РУСКИ ЈЕЗИК

14:45 учионица 6/1  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

15:45 учионица 6/1  МАТЕМАТИКА 

Усмени испит

12:00 учионица 25/4 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВСНОСТ

11:30 учионица 11/2 МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТЕЉСТВУ

                                 ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                 ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

                                 ПОСЛОВНА КОРЕСПОДЕНЦИЈА

СРЕДА 15.05.2024. ГОДИНЕ

Усмени испити

13:15 учионица 25/4 РУСКИ ЈЕЗИК

13:15 учионица 25/4 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

16:00  учионица 6/1 СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВ. ГРАЂАНА                                 .

                                 ФИЛОЗОФИЈА 

                                 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

15:20  учионица 6/1  ЛИКОВНА КУЛТУРА

                                  ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

ЧЕТВРТАК 16.05.2024.ГОДИНЕ

Усмени испити

11:35  каб. куварства    КУВАРСТВО  (за први разред)

                                      КУВАРСТВО  (за други и трећи разред)

16:00  учионица 6/1       МАТЕМАТИКА 

15:50   кабинет 39/5       РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

                                       ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

ПЕТАК 17.05.2024. ГОДИНЕ

Писмени испити

11:30 учионица 25/4      ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Усмени испити

12:30 учионица 6/1  ИСТОРИЈА

                                 ВЕРСКА НАСТАВА

                                 ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ

ПОНЕДЕЉАК 20.05.2024. ГОДИНЕ

Усмени испит

12:30  учионица 12/2   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

УТОРАК 21.05.2024. ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00   учионица 8/2 ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВ.СРЕД.

                                     БИОЛОГИЈА

                                     НАУКА О ИСХРАНИ

                                     ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

                                     ХИГИЈЕНА

 

9:45 учионица 12/2   АГЕНЦИЈСКО И ХОТ. ПОСЛОВАЊЕ                               

                                     ХОТЕЛИЈЕРСТВО

                                  ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

СРЕДА 22.05.2024. ГОДИНЕ

Усмени испити

8:00     кабинет услуж. ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

                                       УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ

13:15 учионица 12/2      ГЕОГРАФИЈА

                                          ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                          ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА

ЧЕТВРТАК 23.05.2024. ГОДИНЕ

Усмени испити

8:00  каб.куварства    КУВАРСТВО СА ПРАКТ. НАСТАВОМ (задруги и четврти р.)

                                       ОСНОВЕ КУВАРСТВА И ПОСЛАСТИЧАРСТВА

ПЕТАК 24.05.2024.ГОДИНЕ

Усмени испити

14:00  учионица 8/2    МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

                                   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ВАЖНА НАПОМЕНА: Приликом приступања испиту кандидати морају показати идентификациону картицу, личну карту или пасош. Кандидати који немају ниједан од наведених докумената не могу приступити испиту. На испите који се одржавају у кабинетима куварства, посластичарства и услуживања кандидати су дужни да дођу у прописаној униформи и да са собом понесу важећу санитарну књижицу.

ОБАВЕШТЕЊЕ

УЧЕНИК КОЈИ НЕ ПРИСТУПИ ПИСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА (ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ), НЕ МОЖЕ ТАЈ ДЕО НАКНАДНО ПОЛАГАТИ, НИТИ ПРИСТУПИТИ УСМЕНОМ ДЕЛУ ИСПИТА.

У Београду, 29. 4. 2024. године