Распоред полагања матурских и завршних испита за редовне ученике, јун 2024. године

СРЕДА, 5. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

7.00 сати  каб.куварства                     Завршни испит III/10, прва група

8.00 сати  каб.посластичарства         Завршни испит III/11,прва група

8.00 сати каб.услуживања                  Матурски испит IV/4, прва група

9.00 сати, учионица 11/2                     Матурски практични рад – Обављање рецепцијских послова, компетенција Б одељењење IV/2 прва група

9.00 сати, учионица 11/2                     Матурски практични рад- Обављање рецепцијских послова, компетенција Б одељење IV/2 друга група

10.00 сати  каб.куварства                   Завршни испит III/10, друга група

11.00 сати  каб.посластичарства       Завршни испит III/11, друга група

13.00 сати  каб.куварства                   Завршни испит III/10, трећа група

13.00 сати, учионица 11/2                   Матурски практични рад- Обављање рецепцијских послова, компетенција Б одељењење IV/3, прва група

13.00 сати, учионица 11/2                   Матурски практични рад- Обављање рецепцијских послова, компетенција Б одељењење IV/3, друга група

13.00 сати учионица 8/2                      Уметничко обликовање (IV/7)

14.00 сати  каб.посластичарства       Завршни испит III/11, трећа група

14.00 сати каб.услуживања                Матурски испит IV/4, друга група 

ЧЕТВРТАК, 6. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

7.00 сати  каб.куварства                     Куварство са практ.наставом III/9, прва група

8.00 сати  каб.посластичарства         Завршни испит III/11, прва  група

9.00 сати, учионица 11/2                     Матурски практични рад- обављање рецепцијских послова, компетенција Б одељењење IV/1, прва група

9.00 сати, учионица 11/2                     Матурски практични рад- обављање рецепцијских послова, компетенција Б одељењење IV/1 друга група

10.00 сати  каб.куварства                   Куварство са практ.наставом III/9, друга  група

11.00 сати  каб.посластичарства       Завршни испит III/11, друга група

11.00 сати        учионица 8/2               Енглески језик (IV/4, IV/5)

13.00 сати  каб.куварства                   Куварство са практ.наставом III/9, трећа  група

14.00 сати  каб.посластичарства       Завршни испит III/11, трећа група

ПЕТАК, 7. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

8.00 сати  каб.посластичарства         Завршни испит III/11, прва група

9.00 сати  каб.рачунарства 1. спрат Матурски практични рад - организовање туристичког путовања и скупа, компетенција А, одељење IV/1, прва група

9.00 сати  каб.рачунарства 5. спрат Матурски практични рад - организовање туристичког путовања и скупа, компетенција А, одељење IV/1, друга група

11.00 сати  каб.посластичарства       Завршни испит III/11, друга група

13.30 сати        учионица 7/2               Економика и организација предузећа (IV/4)

                                                                     Основи туризма и угоститељства (IV/4)

                                                                     Хотелијерство (IV/6)

14.00 сати  каб.посластичарства       Завршни испит III/11, трећа група

СУБОТА, 8. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

9.00 сати                                 Матурски испит из српског језика и књижевности

учионица 11/2              одељења IV/3 и IV6

учионица 17/3              одељење IV/2

учионица 22/4              одељење IV/5

учионица 8/2               одељење IV/4

учионица 7/2               одељење IV/1

учионица 26/4              одељење IV/7

учионица 21/3              ванредни ученици

ПОНЕДЕЉАК, 10. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

7.00 сати  каб.куварства                   Куварство са практ.наставом IV/7, прва група

 8.00 сати  каб.посластичарства        Завршни испит III/11, прва  група

8.00 сати каб.услуживања                  Матурски испит IV/5,прва група

9.00 сати каб.рачунарства, 1. спрат  Матурски практични рад – организовање туристичког путовања и скупа, компетенција А, одељење IV/2, прва група

9.00 сати каб.рачунарства, 5. спрат  Матурски практични рад -  организовање туристичког путовања и скупа, компетенција А, одељење IV/2, друга група

10.00 сати  каб.куварства                  Куварство са практ.наставом IV/7, друга група

11.00 сати  каб.посластичарства       Завршни испит III/12, друга  група

13.00 сати  каб.куварства                  Куварство са практ.наставом IV/7, трећа група

14.00 сати  каб.посластичарства       Завршни испит III/12, трећа  група

14 .00 сати каб.услуживања               Матурски испит IV/5, друга група

16.00 сати  каб.куварства                  Куварство са практ.наставом 4/7, четврта група

УТОРАК, 11. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

7.00 сати  каб.куварства                    Куварство са практ.наставом IV/6, прва група

8.00 сати каб.услуживања                  Завршни испит III/8, прва група

 8.00 сати  каб.посластичарства        Завршни испит III/12, прва група

10.00 сати  каб.куварства                  Куварство са практ.наставом IV/6, друга група

11.00 сати  каб.посластичарства       Завршни испит III/12, друга  група

11.00 сати - Испит за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у јунском року за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар

Учионица 25/4  IV-2,  прва група

Учионица 26/4  IV-2,  друга група

Учионица 11/2  IV-1 (цело одељење) и ванредни ученици

Учионица 22/4   IV-3, прва група

Учионица 24/4  IV-3,  друга група

13.00 сати  каб.куварства                  Куварство са практ.наставом IV/6,  прва група

14.00 сати  каб.посластичарства       Завршни испит III/12, трећа  група

16.00 сати  каб.куварства                  куварство са практ.наставом IV/6, четврта група

СРЕДА, 12. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

7.00 сати  каб.куварства                    Куварство са практ.наставом III/12 , прва  група

9.00 сати кабинет рачунарства, 1. спрат       Матурски практични рад- Организовање туристичког путовања и скупа, компетенција А, одељење IV/3, прва група

9.00 сати кабинет рачунарства, 5. спрат       Матурски практични рад- Организовање туристичког путовања и скупа, компетенција А, одељење IV/3, друга група

9.30 сати         учионица 8/2               Маркетинг у туризму (IV/5)

10.00 сати  каб.куварства                  Куварство са практ.наставом III/12, друга група

12.00 сати учионица 8/2                      Уметничко обликовање (IV/6)

ЧЕТВРТАК, 13. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

12.00 сати        учионица 26/4             Наука о исхрани (IV/4, IV/7)

Напомена:

Практичан део завршног/матурског испита ученици обављају у кабинетима струке у прописаној комплетној униформи за предмет који изучавају;

Лични изглед ученика као и понашање на испиту мора бити у складу са Правилником о понашању ученика у Угоститељско-туристичкој школи;

У Београду,

31. 5. 2024. године

директор

Игор Гвозден