Ванредни ученици: распоред матурских и завршних испита

СРЕДА, 5. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

9.00 сати, учионица 11/2                  Матурски практични рад- Обављање рецепцијских послова, компетенција Б , IV/2, ванредни ученик

13.00 сати, учионица 11/2                Матурски практични рад- Обављање рецепцијских послова, компетенција Б, IV/3, ванредни ученици

ЧЕТВРТАК, 6. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

9.00 сати, учионица 11/2                  Матурски практични рад- Обављање рецепцијских послова, компетенција Б, IV/1, ванредни ученик

ПЕТАК, 7. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

9.00 сати  каб.рачунарства 1. спрат            Матурски практични рад - организовање туристичког путовања и скупа, компетенција А, IV/1, ванредни уч.

СУБОТА, 8. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

9.00 сати                                Матурски испит из српског језика и књижевности

                        учионица 21/3                        ванредни ученици

ПОНЕДЕЉАК, 10. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

8.00 сати каб.услуживања                Услуживање са практичном наставом (матурски испит)  IV/5, ванредни ученик

9.00 сати каб.рачунарства, 5. спрат            Матурски практични рад -  организовање туристичког путовања и скупа, компетенција А, IV/2, ванредни уч.

14 .00 сати каб.услуживања             Услуживање са практичном наставом (матурски испит) IV/5, ванредни ученик

УТОРАК, 11. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

11.00 сати - испит за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у јунском року за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар

Учионица 26/4  IV-2,  ванредни ученик

Учионица 11/2  IV-1, ванредни ученик

Учионица 22/4   IV-3, ванредни ученици

СРЕДА, 12. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

9.00 сати кабинет рачунарства, 1. спрат   Матурски практични рад- Организовање туристичког путовања и скупа, компетенција А, одељење IV/3, ванредни уч.

9.30 сати        учионица 8/2              Маркетинг у туризму

                                                                 Хотелијерство

11.30 сати учионица 8/2                   Енглески језик 

 

12.00 сати учионица 8/2                   Уметничко обликовање

ЧЕТВРТАК, 13. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

8.00 сати  каб.куварства                  Куварство (трећи степен )

11.00 сати  каб.куварства                Куварство са практичном наставом ( четврти степен )

Напомена:

Практичан део завршног/матурског испита ученици обављају у кабинетима струке у прописаној комплетној униформи за предмет који изучавају;

Лични изглед ученика као и понашање на испиту мора бити у складу са Правилником о понашању ученика у Угоститељско-туристичкој школи;

У Београду,

5. 6. 2024. године

директор

Игор Гвозден