Распоред полагања разредних испита у јунском испитном року школске 2023/2024. године

ПЕТАК, 28. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

8.00 сати         учионица 17/3            СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (писмени део испита)

9.00 сати         учионица 7/2              РУСКИ ЈЕЗИК (писмени део испита)

9.00 сати         учионица 8/2              НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (писмени део испита)

10.00 сати       учионица 7/2              ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (писмени део испита)

11.00 сати       учионица 20/3                        УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

СУБОТА, 29. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

8.00 сати         каб.услуживања         БАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (за ученика А. Матића)                

9.00 сати         учионица 17/3            ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

9.00 сати         учионица 19/3            ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК, 1. ЈУЛ 2024. ГОДИНЕ

9.00 сати         каб. посласт.               ЧОКОЛАТЕРСТВО                                       

10.00 сати       учионица 17/3            МАТЕМАТИКА (писмени део испита)

11.00 сати       учионица 17/3            ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА

11.30 сати       учионица 17/3            МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ

УТОРАК, 2. ЈУЛ 2024. ГОДИНЕ

9.00 сати         учионица 17/3            ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (писмени део испита)

10.00 сати       учионица 17/3            МАТЕМАТИКА (усмени део испита)

11.00 сати       учионица 19/3            ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

СРЕДА, 3. ЈУЛ 2024. ГОДИНЕ

8.00 сати         учионица 17/3            СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (усмени део испита)

9.00 сати         учионица 7/2              РУСКИ ЈЕЗИК (усмени део испита)

9.00 сати         учионица 8/2              НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (усмени део испита)

10.00 сати       учионица 7/2              ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (усмени део испита)

10.00 сати       учионица 17/3            ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (усмени део испита)

ЧЕТВРТАК, 4. ЈУЛ 2024. ГОДИНЕ

10.00 сати       учионица 17/3            ФИЗИКА

11.00 сати       учионица 8/2              ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА

                                                        ГЕОГРАФИЈА

 

11.00 сати       каб.услуж.                  УСЛУЖИВАЊЕ

                                                            БАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (за ученицу А. Тоскић-Златев)

ПЕТАК, 5. ЈУЛ 2024. ГОДИНЕ

10.00 сати       учионица 17/3            ИСТОРИЈА  

У Београду, 27. јуна 2024. године

директор

Игор Гвозден