Упис ученика у први разред, униформе, лекарско уверење

Поштовани будући ученици,

Упис ученика у први разред Угоститељско-туристичке школе обављаће се у школи 2. и 3. јула 2024. године у периоду од 8 до 15 часова.

Угоститељско-туристичка школа налази се у Југ Богдановој 28 и до школе можете доћи аутобусима 15, 16, 27Е, 35, 52, 53, 56, 60, 65, 67, 68, 71, 72, 75, 77, 84, 95, 704, 706, 707 и ЕКО 1.

Документа која се прилажу приликом уписа су:

  • Образац пријаве за упис;
  • извод из Матичне књиге рођених;
  • лекарско уверење;
  • сведочанство о завршеној основној школи;
  • уверење о положеном завршном испиту.

Посебни здравствени услови:

Ученици и ученице који се уписују у први разред Угоститељско-туристичке школе приликом уписа морају да доставе лекарско уверење у коме је јасно назначено да испуњавају посебне здравствене услове за одговарајући образовни профил. Посебни здравствени услови наведени су у Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2024/2025. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или јединица локалне самоуправе.

Посебни здравствени услови за упис у први разред по образовним профилима су:
1. Посластичар: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-м1-м2-м3
2. Туристички техничар: а0-а7-б0-б3-д1.1-д2.1-д3.1-ј0
3 Конобар: а0-б0-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-ј0
4. Кувар: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-м1-м2-м3
5. Кулинарски техничар: а1-а5-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф1-г1-м1-м2-м3
6. Хотелијерско-ресторатерски техничар: а0-б0-б3-ц1-д1.1-д2.1-д3.1-е0-ф0-ј0

Униформе:

Ученици образовних профила: кулинарски техничар, хотелијерско-ресторатерски техничар, кувар, конобар и посластичар већ од првог разреда носе радне униформе приликом обављања кабинетских вежби и практичне наставе из стручних предмета (услуживање, куварство, посластичарство).

Униформе се набављају преко школе ради једнообразности.

Приликом уписа потребно је да ученици ових образовних профила дају мере и уплате прву рату (50% од цене) за своје радне униформе за кабинетске вежбе и практичну наставу. Представници фирме "Bramy" биће присутни у просторијама школе 2. и 3. јула, када ће узимати мере за израду униформи.

Цена униформи:

Образовни профил

Цена униформе

Кулинарски техничар

6.348,00 динара

Кувар

6.348,00 динара

Посластичар

6.348,00 динара

Хотелијерско-ресторатерски техничар (за девојчице)

7.500,00 динара

Хотелијерско-ресторатерски техничар (за дечаке)

8.220,00 динара

(зато што имају и кравату и лептир машну)

Конобар

7.500,00 динара

Уколико ученик из оправданих разлога није у могућности да дође у просторије школе 2. или 3. јула ради давања мера за униформе, мере може дати у просторијма фирме "Bramy" д.о.о.  улица Макензијева 28 (изнад Славије, број телефона 011 244 28 28). Приликом давања мера уплаћује се прва рата у износу од 50% од цене униформе.

Ученици образовног профила туристички техничар носе радне униформе од другог разреда.