Организација рада средњих школа за завршетак другог полугодишта школске 2019/2020. године