ECO-SCHOOLS

Ученици наше школе, чланови Еколошке секције и Унеско клуба "Југ Богдан", са својим ментором Снежаном Петруновић, наставницом екологије, учествовали су у онлајн радионицама Института за одрживи и регионални развој на тему "Заштита и очување природних атракција у контексту одрживог развоја и екотуризма". Током радионица ученици су својом активношћу истакли спремност да усвоје нова знања. На крају су показали креативност и предузетнички дух, припремили и јавно презентовали своју идеју на задату тему. Едукација ученика на ову тему је битна јер они представљају будуће генерације којима наши природни потенцијали остају и зато је важно подизање свести о правилној заштити и очувању истих.

Презентацију наших ученика можете видети кликом на следећи линк ECO-SCHOOLS

Институт за одрживи и регионални развој уз подршку Секретаријата за омладину и спорт Града Београда спроводи едукације и интерактивне сесије на тему „Заштита и очување природних атракција у контексту одрживог развоја и екотуризма“.

Добро очувана природа представља једну од основних конкурентских предности развоја туризма Србије. Да би то остало тако неопходно је унети концепт одрживог развоја. Као специфична тржишна ниша и као део ширег концепта одрживог туризма препознаје се екотуризам. Туристички производ Србије се управо заснива на разноликости природних и осталих ресурса, очуваности природне средине, богатству културноисторијских споменика и гостољубивости и срдачности становништва. Усвајање концепта одрживог развоја и управљања екотуризмом, уз коришдење искустава других земаља, може допринети одговарајудем позиционирању Србије као екотуристичке дестинације на међународном туристичком тржишту.

Едукација ученика на ову тему је јако битна јер они представљају будуде генерације којима наши природни потенцијали остају, зато је важно едуковати ученике у смеру правилне заштите и очувања истих.

Иницијатива „Заштита и очување природних атракција у контексту одрживог развоја и екотуризма“ представља платформу едукације за ученике 5 средњих школа на територији Града Београда, замишљена као онлајн радионица ученика, наставника и експерата Института за одрживи и регионални развој на различите теме које су поље интересовања ученика средњих школа.

Сврха Програма:

- Неформална едукација ученика у смеру одрживог развоја, туризма и очувања животне средине;

- Интеракција ученика и долажење до идеја решавања битних питања који се тичу екотуризма;

- Повезивање ученика из различитих школа кроз едукацију;

- Јачање свести ученика о одрживом развоју и очување животне средине кроз едукацију ученика;