План рада за школску 2022/2023. годину

План рада за школску 2022/2023. годину

Школски Унеско клуб „Југ Богдан“ – руководиоци Јелена Бјековић и Светлана Пауновић

 

Планирано је обележавање значајних датума из Унесковог календара:

– 24. октобар –  Дан УН

– 16. новембар – Међународни дан за толеранцију;

– 10. децембар –  Дан људских права;

– 23. април – Светски дан књиге;

– 5. јун – Светски дан животне средине;

– посете значајним културно-историјским споменицима у Београду, нпр. Народном музеју, Музеју историје Југославије, Топчидерском парку, манастиру Раковица...

– посета сакралним објектима у Београду – синагога, џамија, катедрала, Саборна црква са циљем ширења свести о верској толеранцији;

– посета неком од војничких гробља у Београду;

– посета једном од објеката са Унескове листе светске баштине. У овој школској години планирана је посета археолошком налазишту Сирмијум код Сремске Митровице (Влада Републике Србије је 1990. прогласила Сирмијум археолошким налазиштем од изузетног значаја); чланови клуба ће се потрудити, у складу са могућностима, да посете и друге споменике значајне за српску културну баштину, нпр. Вршац или Зрењанин. Ове активности се понављају у плану за шк. 2022/2023. годину због немогућности њиховог реализовања у шк. 2021/2022. години а због неповољне епидемиолошке ситуације у Републици Србији.