Недеља сећања и заједништва

У Угоститељско-туристичкој школи обележена је "Недеља сећања и заједништва"

О свему можете прочитати на линку: https://ut-skola.edu.rs/skolski_unesko_klub.php?id=32